【ผู้ขาย】ต้องใช้เอกสารและข้อควรระวังอะไรบ้างในการขายสินค้าบน Thai Live ?

รูปภาพสินค้าคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้องกับ Thai Live 

สร้างชื่อผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

เลือกหมวดหมู่สินค้าที่เหมาะสม

ให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 

กรอกข้อมูลในช่องแอตทริบิวต์ผลิตภัณฑ์

ตั้งค่าการจัดประเภทรายการที่ถูกต้อง (ถ้ามี) 

ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดโดย Thai Live 

ปฏิบัติตามนโยบาย/ระเบียบข้อบังคับของห้างสรรพสินค้า Thai Live 

หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นต่ำแล้ว คุณจะต้องให้ข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ขาย Shopee Mall และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับการลงทะเบียน Thai Live 

Thai Live จะแจ้งผลการตรวจสอบให้คุณทราบภายใน 14 วันทำการหลังจากลงทะเบียน หากการสมัครลงทะเบียนไม่ได้รับการอนุมัติ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่จำเป็นในการสมัครทดสอบ Thai Live ครั้งต่อไป

ผู้ขายต้องลงทะเบียนและให้ข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือการกระจายการขายที่ได้รับอนุญาต 

สินค้าตามเงื่อนไข ผลิตภัณฑ์ของเราอาจถูกล็อค ลบออก หรือหักคะแนน หากร้านค้าของเราไม่ได้ลงทะเบียนและอยู่ในรายการเพื่อขาย 

1. รายการสินค้า ประเภท และเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

ภาพที่ชัดเจน

พร้อมลายไม้และลายเซ็นครบชุด

นี่คือภาพที่ถ่ายจากเอกสารทางกฎหมายต้นฉบับ

2. คำแนะนำในการอัดไฟล์/ไฟล์เมื่อร้านค้าของเราต้องการส่งไฟล์มากกว่า 2 ไฟล์

สร้างโฟลเดอร์/โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยไฟล์ที่จำเป็นทั้งหมด

* หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ติดตั้ง WinRar คุณสามารถใช้ 7 Zip

ปัจจุบัน Thai Live รองรับเฉพาะผู้ขายชาวเวียดนามในการขายบนแพลตฟอร์ม Thai Live 

ทีมงาน Thai Live จะตรวจสอบคำขอลงทะเบียนการขายและอัปเดตผลลัพธ์ของผู้ขายที่ลงทะเบียนสำเร็จทางอีเมล

การชำระเงินของผู้ซื้อสำหรับการสั่งซื้อที่สำเร็จจะถูกโอนไปยังยอดเงินในบัญชี Thai Live ของคุณ มีสองวิธีที่คุณสามารถร้องขอให้ชำระเงินในยอดเงินในบัญชี Thai Live ของคุณไปยังบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงของคุณ: การชำระเงินแบบประจำและการชำระเงินที่ไม่เกิดซ้ำ

หากรายการถูกส่งไปยังผู้ให้บริการแล้ว แต่การอัปเดตระบบได้รับสถานะข้อผิดพลาด

- ผู้ขายกรอกแบบฟอร์มและแสดงหลักฐานการจัดส่งที่สำเร็จให้ผู้ขายภายใน 24 ชั่วโมงถัดไป

- หลังจาก Thai Live ได้รับใบรับรองแล้ว จะส่งข้อมูลการทดสอบไปยังร้านค้า และเวลาดำเนินการ 3-5 วันทำการ

หากคุณไม่ได้รับสินค้าตรงเวลา ผู้ให้บริการจะรับสินค้าในกะการรับสินค้าถัดไป (1-2 วันทำการหลังจากนัดแรก) ผู้ขายสามารถรอต่อไปหรือติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าเพิ่มเติมได้ (หากจำเป็น)

- หากใกล้ถึงเวลาจัดส่งของผู้ขนส่ง แต่ผู้ส่งไม่มารับสินค้า ผู้ขายสามารถริเริ่มนำสินค้าไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด

ผู้ขายสามารถตรวจสอบกำหนดเวลาในการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าให้กับผู้ขนส่งตามประกาศ Thai Live 

ระวัง:

ข้อผิดพลาดในการจัดส่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ:

ที่อยู่สำหรับจัดส่งไม่ถูกต้อง

ที่อยู่จัดส่งอยู่ในภูมิภาคที่ไม่รองรับการจัดส่ง

ที่อยู่จัดส่ง (ร้านค้าหรือสำนักงาน) ปิดอยู่

ติดต่อผู้ซื้อไม่ได้

ผู้ซื้อไม่ลงมารับสินค้า ทำให้คนส่งของรอนาน

ผู้ซื้อกำหนดเวลาการส่งมอบมากเกินไป

ผู้ซื้อปฏิเสธที่จะจัดส่ง

เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ฯลฯ

 

เช็คอินสำเร็จ
รับคะแนนโบนัส:
บันทึกการเช็คอิน
รับบันทึก >
คะแนนของฉัน
เช็คอินแล้ว วัน
ประวัติเช็คอิน
เวลา คะแนน รายละเอียด